JOHTAMINEN

Johtaminen on mahdollistamista, jotta muut voivat toimia ja tehdä yhdessä parhaansa.

Haasteeksi on noussut työstä suoriutuminen ja työssä jaksaminen sekä tämän myötä organisaation tuloksellisuus. Työlle täytyy löytyä merkityksellisyyttä ja mielekkyyttä sekä uudenlaista lähestymistapaa arvioida, rakentaa ja johtaa toimintaa. On vahvistettava luottamuksen ja kehittymisen ilmapiiriä lisäämällä avointa vuorovaikutusta ja läsnäolevaa johtamista. Ratkaisut löytyvät johtamalla ihmisiä ja yhdistämällä johtamisen parhaat käytännöt mentaalivalmennuksen työkaluihin. 

Mikä puhuttaa johtamisessa nyt?

Erilaiset johtamisen trendit, jatkuva brändääminen, johtaminen ja haasteiden kohtaaminen muuttuvassa maailmassa, uudistuminen ja kehittyminen, tuloksellisuus sekä lukuisat muut aiheet loistavat blogien, webinaarien, koulutusten ja kurssien otsikoissa.

On ehkä syytä hetkeksi pysähtyä, ja katsoa asioita aivan uudenlaisesta näkökulmasta. Perusasiat toiminnan johtamisessa on tärkeää olla kunnossa, mutta ne vaativat myös uudistamista maailman muuttuessa. On mentävä hieman syvemmälle, ja myös löydettävä uudenlainen tapa lähestyä ja nähdä asioita. On nähtävä asioiden ja ilmiöiden taakse eli nähtävä niiden takana olevat ihmiset. Pelkillä johtamisen brändäyksillä ei siis selvitä.

Mitä tämän päivän työelämä sitten vaatii meidän osaamiselta ja kyvykkyydeltä? Mitkä ovat avainasiat, jotka tulee huomioida ja olla kunnossa johtaessasi työyhteisöä arjessa?

Tutustu, miten mentaalivalmennuksen keinot ja työkalut voivat avata sinulle aivan uuden näkökulman johtamiseen ja työntekijöiden kohtaamiseen. Tämä näkökulma toimii pohjana johtamisen verkkokursseissamme yhdistyen käytännöstä saatuun vahvaan johtamisen työelämäkokemukseen. Kurssit löydät kurssivalikostamme.

Johtamisen highlightsit tänään

Perustehtävä ohjaa työtäsi

Työn tarkoitus saattaa hämärtyä ajan myötä, ja mielenkiinto ja energia voivat suuntautua työn kannalta epäoleelliseen suuntaan kohti omia ammatillisia kiinnostuksen kohteita. Tähän on avuksi perustehtävän kirkastaminen.

Perustehtävän selkeä ja konkreettinen määrittely antaa fokuksen työlle eli määrittelee työn tarkoituksen ja tehtävän.  Se määrittelee myös palvelujen toteutukseen tai tuotantoprosessiin tarvittavan asiantuntijuuden ja osaamisen. Se ohjaa myös resurssin käyttöä ja suuntaamista.

On tärkeää palata organisaation perustehtävään ja sen tarkoitukseen yhä uudestaan, ja tarkentaa oman yksikön toimintaa suhteessa perustehtävään yhdessä työntekijöiden kanssa. Ympäristömme muuttuu, joten myös perustehtävän on oltava muuttuva. Kirkastamalla ja luomalla työyhteisössäsi yhteistä ymmärrystä  perustehtävästä saavutat useita hyötyjä.

Lataa tiivistelmä perustehtävän hyödyistä.

Ymmärrä roolien voima

On syytä ymmärtää roolien merkitys oman työidentiteetin rakentumisessa sekä selkeyttää omia kehittymiskohteita roolien käytössä. Roolit itsessään toimivat työkaluna ja uutena näkökulmana tarkastella lähijohtajan ja esihenkilön työtä ja tehtäviä. Rooleilla on vaikutusta työn tehokkuuteen ja tuloksiin, työmotivaatioon ja työn merkityksellisyyteen.

Roolit syntyvät yksilön ominaisuuksien perusteella sekä ryhmän tarpeista ja odotuksista. Työssä organisaatio ja sen perustehtävä luovat tiettyjen roolien tarpeen. Lähijohtajana ja esihenkilönä sinut palkataan tiettyyn rooliin ja tehtävään.

Eri tilanteet vaativat erilaisten roolien käyttöä. Vaikka puhutaan tietynlaisista rooleista, niin johtamistyötä tulee tehdä omalla persoonalla. Eri rooleissa käytämme erilaisia kykyjä ja taitoja, eli erilaisia ominaisuuksiamme. Se mitä ominaisuuksia missäkin tilanteessa käytät, tekee sinusta johtajana joustavan ja vakuuttavan.

On syytä miettiä:
- mitä  tapahtuu, kun astut lähijohtajan/esihenkilön rooliin?
- sulaudutko rooliin, onko sinulla kyvykkyyttä?
- onko ristiriitoja sinun omien ja ammatin välisissä rooleissa?

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittyä roolien kautta.

Rekisteröidy, niin saat lisää tietoa kursseistamme ja ajankohtaisista aiheista!

Olen lukenut ja hyväksyn käyttöehdot