JOHTAMINEN

????? johtamisella saavutetaan laadukasta ja tuloksellista palvelua,
tyytyväisiä asiakkaita ja hyvää imagoa sekä tyytyväisiä ja innovatiivisia ihmisiä työssään.

Mitkä ovat tämän päivän johtamisen puheenaiheet?

Erilaiset johtamisen trendit ja jatkuva brändääminen! Muuttuvassa maailmassa johtaminen! Uudistuminen! Ihmisten johtaminen! Työuupumisesta selviytyminen! Työn merkityksellisyyden tukeminen! Osallistaminen .........mitä muuta?

On ehkä syytä hetkeksi pysähtyä, ja katsoa itse asiassa asioita aivan uudenlaisesta näkökulmasta, jotta pää ei mene aivan sekaisin. Mielestämme parasta on tässä vaiheessa kiinnittää huomio perusasioihin, jotka on saatava kuntoon, mutta vaativat myös uudistamista muuttuneessa maailmassa. On mentävä hieman syvemmälle, ja myös löydettävä uudenlainen tapa lähestyä ja nähdä asioita.  On siis nähtävä asioiden ja ilmiöiden taakse.  Pelkillä johtamisen brändäyksillä ei selvitä.
 
Mitä tämän päivän työelämä sitten vaatii meidän osaamiselta ja kyvykkyydeltä? Mitkä ovat avainasiat, jotka tulee huomioida ja olla kunnossa johtaessasi työyhteisöä?

Tutustu, miten mentaalivalmennuksen keinot ja työkalut voivat avata sinulle aivan uuden näkökulman johtamiseen ja työntekijöiden kohtaamiseen.
Tämä näkökulma toimii myös pohjana useissa johtamisen verkkokursseistamme yhdistyen käytännöstä saatuun vahvaan kokemukseen.

Johtamisen highlightsit tänään:

Perustehtävä ohjaa työtäsi

Työn tarkoitus saattaa hämärtyä ajan myötä, ja mielenkiinto ja energia voivat suuntautua työn kan-nalta epäoleelliseen suuntaan kohti omia ammatillisia kiinnostuksen kohteita. Tähän on avuksi perus-tehtävän kirkastaminen.

Perustehtävän selkeä ja konkreettinen määrittely antaa fokuksen työlle eli määrittelee työn tarkoituk- sen ja tehtävän.  Se määrittelee myös palvelujen
toteutukseen tai tuotantoprosessiin tarvittavan
asiantuntijuuden ja osaamisen. Se ohjaa myös resurssin käyttöä ja suuntaamista.

On tärkeää palata organisaation perustehtävään ja sen tarkoitukseen yhä uudestaan, ja tarkentaa oman yksikön toimintaa suhteessa perustehtävään yhdessä työntekijöiden kanssa. Ympäristömme muuttuu, joten myös perustehtävän on oltava muuttuva. Kirkasta-malla ja luomalla työyhteisössäsi yhteistä ymmär-rystä  perustehtävästä saavutat useita hyötyjä.

Lataa tiivistelmä perustehtävän hyödyistä.

Ymmärrä roolien voima

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ipsum lectus dapibus sed sollicitudin vitae.

NEW ZENLER FEATURES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ipsum lectus dapibus sed sollicitudin vitae.

COURSE CREATION & HOSTING

Lorem ipsum dolor sit amet, etiam ipsum lectus dapibus sed sollicitudin vitae.

STUDENT MANAGEMENT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ipsum lectus dapibus sed sollicitudin vitae.

SALES & MARKETING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ipsum lectus dapibus sed sollicitudin vitae.