Tietosuoja- ja rekisteriseloste
 
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

1. Rekisterinpitäjä  
Kouluttamo 
Yhteystiedot:   Raatihuoneenkatu 21  13100 Hämeenlinna 
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: 
tietosuojavastaava Kouluttamo / Anne Talvitie  0505637965  kontakti@kouluttamo.fi  

2. Rekisteröidyt  
Rekisterissä on asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.  

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus  
Rekisterin pitämisen peruste:  
• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella   
• Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)  

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:  
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:   
• asiakassuhteen hoitaminen  
• palveluistamme kertominen  

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot  
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:  
Yhteystiedot:  •nimi  •sähköposti   
Asiakastiedot:  •tiedot ostetuista tuotteista / palveluista  

5. Rekisteröidyn oikeudet  
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen kontakti@kouluttamo.fi.
Tarkastusoikeus:  
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.   
Oikeus tietojen oikaisemiseen:
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 
Vastustamisoikeus: 
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.   
Suoramarkkinointikielto :
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.  
Poisto-oikeus:  
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.   
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. 
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 
Suostumuksen peruuttaminen:
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.  
Valitusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
 Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti  
• Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja 
• Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta 
•Julkinen tietolähde 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Kouluttamon ulkopuolelle.   
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:  • New Zenler  

8. Käsittelyn kesto  
• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.  
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.   

9. Henkilötietojen käsittelijät  
Asiakasrekisteriä käsittelevät Kouluttamon työntekijät.   
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. 
Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.  

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle  
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi  
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.   

Cookie Policy

In this website, we believe in being transparent about how we collect and use data. This policy provides information about how and when we use cookies for these purposes. Capitalized terms used in this policy but not defined have the meaning set forth in our Privacy Policy, which also includes additional details about the collection and use of information in this website.

What is a cookie?

Cookies are small text files sent by us to your computer or mobile device. They are unique to your account or your browser. They records how you move your way around a website so that, when you revisit that website, it can present tailored options based on the information stored about your last visit. Cookies can also be used to analyse traffic and for advertising and marketing purposes. Session-based cookies last only while your browser is open and are automatically deleted when you close your browser. Persistent cookies last until you or your browser delete them or until they expire. Cookies are used by nearly all websites and do not harm your system. To find out more about cookies, visit this site.

Does this website use cookies?

Yes. This website uses cookies and similar technologies like single-pixel gifs and web beacons. We use both session-based and persistent cookies. This website sets and accesses our own cookies on the domains operated by this website and its corporate affiliates (collectively, the "Sites"). In addition, we use third party cookies, like Google Analytics.

How is this website using cookies?

We use cookies to track your use of our website. This enables us to understand how you use the site and track any patterns with regards how you are using our website. Some cookies are associated with your account and personal information in order to remember that you are logged in and which workspaces you are logged into. Other cookies are not tied to your account but are unique and allow us to carry out analytics and customization, among other similar things. Cookies can be used to recognize you when you visit a Site or use our Services, remember your preferences, and give you a personalized experience that's consistent with your settings. This helps us to develop and improve our website as well as products and / or services in response to what you might need or want. Cookies also make your interactions faster and more secure.

Categories of use:

  • Session cookies: these are only stored on your computer during your web session and are automatically deleted when you close your browser - they usually store an anonymous session ID allowing you to browse a website without having to log in to each page but they do not collect any personal data from your computer; or
  • Persistent cookies: a persistent cookie is stored as a file on your computer and it remains there when you close your web browser. The cookie can be read by the website that created it when you visit that website again. We may use persistent cookies for this website Analytics , Google Analytics, Mixpanel Analytics or Segment.io Analytics.

Cookies can also be categorised as follows:

  • Strictly necessary cookies: These cookies are essential to enable you to use the website effectively, such as when buying a product and / or service, and therefore cannot be turned off. Without these cookies, the services available to you on our website cannot be provided. These cookies do not gather information about you that could be used for marketing or remembering where you have been on the internet.
  • Performance & Analytical cookies: These cookies enable us to monitor and improve the performance of our website. For example, they allow us to count visits, identify traffic sources and see which parts of the site are most popular.
  • Functionality cookies: These cookies allow our website to remember choices you make and provide enhanced features. For instance, we may be able to provide you with news or updates relevant to the services you use. They may also be used to provide services you have requested such as viewing a video or commenting on a blog. The information these cookies collect is usually anonymised.

What can you do if you don't want cookies to be set or want them to be removed?

Some people prefer not to allow cookies, which is why most browsers give you the ability to manage cookies to suit you. In some browsers you can set up rules to manage cookies on a site-by-site basis, giving you more fine-grained control over your privacy. What this means is that you can disallow cookies from all sites except those that you trust.

Browser manufacturers provide help pages relating to cookie management in their products. Please see below for more information.

if you limit the ability of websites and applications to set cookies, you may worsen your overall user experience and/or lose the ability to access the services, since it will no longer be personalized to you. It may also stop you from saving customized settings, like login information.