Selkeästi parempaa

Kohti sujuvaa arkea, vuorovaikutusta ja yhteistyötä

Todellinen parannus arkeen on mahdollista, kun ymmärrät mitä ihmisen toiminnan taustalla on.

Selkeästi parempaa on uudenlainen verkkokoulutus, jossa yhdistyy työelämä ja mentaalivalmennus. Tämä mahdollistaa täysin uuden lähestymistavan käytännön työelämän tilanteisiin.

Työvoimapula, kiire, ulkoiset paineet ja odotukset ovat kovat, kouluttautumiselle ja työyhteisön kehittämiselle ei tahdo riittää aikaa ja energiaa. Työ on vaativaa ja vastuu on suuri - silti pitäisi oppia uutta ja kehittyä.  

Tämä koulutuskokonaisuus vahvistaa jokaisen työntekijän mahdollisuuksia vaikuttaa, onnistua ja jaksaa paremmin työssä. Tämän saavutat sillä, että ymmärrät ajattelun ja mielen vaikutuksen toimintaan ja opit käyttämään mentaalivalmennuksen työkaluja.

Hyödyt
Koulutus on ketterä ja kustannustehokas.
Koulutus, jossa toiminnan taustat avataan mentaalivalmennuksen mallien avulla.
Koulutus, johon koko porukka voi osallistua yhdessä.
Koulutus, jossa jokainen minuutti lisää yhteisön henkistä pääomaa.
 
Koulutuksen tavoitteet 
Koulutuksen tavoitteena on  vahvistaa yhdessä tekemisen mallia työyhteisössä. Koulutus vahvistaa työntekijän tunnetta mahdollisuudesta vaikuttaa positiivisesti työyhteisön ilmapiiriin ja hyvinvointiin.

Tavoitteena on
      -  oivaltaa ja ymmärtää oman ajattelun ja toiminnan taustoja, mikä mahdollistaa itsensä johtamisen ja kehittymisen  
      -  auttaa ymmärtämään roolien merkityksen työyhteisön sujuvassa toiminnassa ja omassa kehittymisessä    
      -  oppia vaikuttamaan omien toimivien työroolien kautta työyhteisösi tuloksellisuuteen    
      -  auttaa tiedostamaan ja ymmärtämään omaa ja toisten käytöksen taustoja
      -  ymmärtää, että palaute on kaikkien jokapäiväisessä käytössä oleva vahva työkalu

Kenelle 
Tämä verkkokoulutus sopii työyhteisöille, joissa halutaan parantaa työhyvinvointia ja omaa fiilistä kiireen keskellä uudella menetelmällä. Koulutuspaketin sisältö on tarkoitettu toimintayksikössä yhdessä opiskeltavaksi, mikä mahdollistaa tiimin kehittymisen yhdessä.
 
Koulutuksen rakenne ja toteutus
Koulutus sisältää 14 koulutusvideota, kirjallista aineistoa, ladattavia tiivistelmiä ja tehtäviä. Koulutusvideot ovat kestoltaan 3-14 min.  
Verkkokoulutuksen sisältö on käytettävissä yhdeksän kuukauden ajan kirjautumispäivämäärästä lähtien. Aiheen opiskelu tapahtuu oman aikataulunne mukaan.

Koulutuksen sisällön voi jakaa pieniin osiin, ja katsoa yhdessä 1-2 videota kerrallaan. Osastokokous, viikkopalaveri tai sisäiset koulutukset ovat sopivia hetkiä aiheesta keskusteluun ja yhdessä oppimiseen.

Selkeästi parempaa

1978

  • 1 LISENSSI

Osta koulutus

Koulutuspaketti sisältää yhden lisenssin, joka oikeuttaa viiteen sisäänkirjautumiseen kurssille. Jos haluat useampia lisenssejä/sisäänkirjuatumisoikeuksia organisaation tai yrityksen käyttöön, niin ota yhteyttä kontakti@kouluttamo.fi.

Me 

Anne Talvitie 
Mentaalivalmennuksen asiantuntija
Leena Paukkunen 
Työelämäasiantuntija

Kouluttamo on uudenlainen koulutusten tuotantoyhtiö, joka yhdistää mentaalivalmennuksen työelämän teemoihin.

Kouluttamo on mahdollisuus sinulle.
Kehitämme ja luomme uutta koko ajan. Meitä kiinnostaa myös sinun ajatuksesi ja näkemyksesi näistä aiheista.

Uskomme tulevaisuuteen ja ihmisen kykyyn kehittyä omaksi parhaaksi versioksi itsestä.