Mikrovaikuttamisella työhyvinvointia

Me-henki luodaan yhdessä
Työvoimapula, kiire, ulkoiset paineet ja odotukset ovat kovat, joten kouluttautumiselle ja työyhteisön kehittämiselle ei tahdo riittää aikaa. Työ on vaativaa ja vastuu on suuri - silti pitäisi oppia uutta ja kehittyä.

Mikrovaikuttamisella työhyvinvointia on uudenlainen koulutus, jossa yhdistyy työelämä ja mentaalivalmennus. Tämä mahdollistaa täysin uuden lähestymistavan käytännön työelämän tilanteisiin sekä avaa mahdollisuuden yksilön ja yhteisön kehittymiseen ja hyvinvointiin.

Tämä verkkokoulutus vahvistaa jokaisen työntekijän mahdollisuuksia toimia hyvän työilmapiirin rakentajana käyttämällä mentaali-valmennuksen työkaluja.

Hyödyt 
Koulutus on ketterä ja kustannustehokas.
Koulutus, johon kaikki voivat osallistua yhdessä. 
Koulutus, joka ei juurikaan kuluta työaikaa. 
Koulutus, jossa jokainen minuutti lisää yhteisön henkistä pääomaa. 

Koulutus tarjoaa työkaluja rakentaa pienin askelin työyhteisön me-asennetta sekä
         -  lisää ymmärrystä omasta ja muiden tavasta ajatella sekä ajatusten vaikutuksesta toimintaan
         -  auttaa ymmärtämään roolien merkityksen työyhteisössä, omassa kehittymisessä ja työyhteisön tuloksellisuudessa
         -  vahvistaa muutosta pysähtyneestä ilmapiiristä kohti kehittyvää toimintaa
         -  auttaa sanoittamaan hankalia asioita
         -  auttaa vahvistamaan työyhteisön toimintakulttuuria ja ilmapiiriä kannustavan palautemallin avulla

Kenelle
Tämä verkkokoulutus sopii työyhteisöille, joissa halutaan parantaa työhyvinvointia ja vahvistaa sitoutumista työhön.
Koulutuspaketin sisältö on tarkoitettu toimintayksikössä yhdessä opiskeltavaksi, mikä mahdollistaa tiimin kehittymisen yhdessä. Koulutus auttaa lähijohtajaa, esihenkilöä, tiimivastaavaa ja palvelujohtajaa työhyvinvoinnin kehittämisessä.

Koulutuksen rakenne ja toteutus
Koulutus sisältää 24 koulutusvideota, kirjallista aineistoa, ladattavia tiivistelmiä ja tehtäviä.
Koulutusvideot ovat kestoltaan 2 -13 min.

Verkkokoulutuksen sisältö on käytettävissä vuoden ajan kirjautumispäivämäärästä lähtien. Aiheen opiskelu tapahtuu oman aikataulunne mukaan. 

Koulutuksen sisältö kannattaa jakaa pieniin osiin, ja katsoa yhdessä 1-2 videota kerrallaan.
Osastokokous, viikkopalaveri tai sisäiset koulutukset ovat sopivia hetkiä aiheesta keskusteluun ja yhdessä oppimiseen. 

Mikrovaikuttamisella työhyvinvointia 1

2878

  • 1 lisenssi

Osta koulutus

Koulutuspaketti sisältää yhden lisenssin, joka oikeuttaa viiteen sisäänkirjautumiseen kurssille.
Jos haluat useampia lisenssejä/sisäänkirjuatumisoikeuksia organisaation tai yrityksen käyttöön, niin ota yhteyttä kontakti@kouluttamo.fi.

Me 

Anne Talvitie Mentaalivalmennuksen asiantuntija
Leena Paukkunen Työelämäasiantuntija

Kouluttamo on uudenlainen koulutusten tuotantoyhtiö, joka yhdistää mentaalivalmennuksen työelämän teemoihin.

Kouluttamo on mahdollisuus sinulle. Kehitämme ja luomme uutta koko ajan. Meitä kiinnostaa myös sinun ajatuksesi ja näkemyksesi näistä aiheista.

Uskomme tulevaisuuteen ja ihmisen kykyyn kehittyä omaksi parhaaksi versioksi itsestä.