Uusi lähijohtaja - uudet tehtävät ja roolit

Lähijohtaja ja esihenkilö - hyödynnä hyvän johtamisen perusteita ja työkaluja arjen johtamisessa ja uuden roolin rakentamisessa.

Työt ei oikein suju, ja jotain outoa ilmassa. Onko kaikki kohdallaan?

Kohtaamme työssä erinäisiä tilanteita ja haasteita, joissa voimme kokea epävarmuutta ja jopa osaamattomuutta. Tämä tunne voi tulla vastaan varsinkin, kun olet aloittanut uutena lähijohtajana ja esihenkilönä uudessa tehtävässä. Ei huolta, et ole tunteittesi kanssa yksin.

Johtaminen on haasteellista ja vaativaa työtä. Olemme luoneet tämän kurssin auttaaksemme sinua toimimaan näissä tilanteissa. On lohdullista tietää, että voit todella valmistautua ja hankkia itsellesi osaamista tilan-teiden ja asioiden sujuvaan johtamiseen.

Mitä tarvitset uutena johtajana onnistuaksesi työyhteisösi johtamisessa?

Lähijohtajan ja esihenkilön työssä tarvitset taitoja toimia arjessa sekä kykyä hyödyntää ja käyttää johtamisen perusteita ja työvälineitä arjen tilanteiden ratkaisemisessa. On myös äärettömän tärkeää, että kaikki työyhteisössä tunnistavat ja tietävät, mitkä asiat toimivat työn perustana ja tukena. Tämän verkkokurssin avulla vahvistat johtamisosaamistasi, ja lisäät hyvällä johtamisella työyhteisösi työhyvinvointia.

Kurssi käsitellee hyvän johtamisen perusteita, ja sitä miten voit hyödyntää niitä johtaessasi toimintaa arjessa. Sen avulla voit kirkastaa ja vahvistaa organisaation päämäärän, tavoitteiden ja perustehtävän merkitystä työn perustana. Opit tunnistamaan erilaisia lähijohtajan ja esihenkilön rooleja, sekä miten nämä roolit näkyvät ja vaikuttava työskentelyysi. Lisäksi kurssi käsittelee sitä, miten toimintakulttuuri ja muutokset vaikuttavat työ-yhteisön toimintaan sekä sen johtamiseen.

Kurssin lähestymistapa on vahvasti työelämäkokemukseen perustuva, sekä sisältää johtamiseen liittyviä ajankohtaisia teemoja. Uutena lähijohtaja olisin kaivannut itsekin syvempää ymmärrystä näistä aiheista. 
Tässä näyte kurssin yhdestä moduulista: "Yhteinen ymmärrys päämäärästä, tavoitteista ja perustehtävästä".

Tee ammatillinen investointi itseesi ja saavutat hyviä tuloksia työssäsi!

Kurssin hinta

  • Uusi lähijohtaja - uudet tehtävät ja roolit
  • 178

    Opi hyödyntämään hyvän johtamisen perusteita arjen työn johtamisessa

    TULE MUKAAN
Johtamisen asiantuntija

Leena Paukkunen

Johtamisen asiantuntija Kouluttaja

Pitkä kokemus kehittämisen ja johtamisen tehtävissä on antanut minulle vahvan pohjan kouluttajana.
Haluan jakaa kokemukseni auttaakseni sinua arjen johtamistyössä.

Arviot