Johtaminen - läsnäoloa ja kohtaamisia

Tuntemalla työntekijäsi ja valmistautumalla kohtaamaan työssä erilaisia tilanteita, saavutat tuloksia.

“Johtajana sinun tulisi aina aloittaa sieltä, missä ihminen on,
ennen kuin yrität johtaa häntä sinne, minne toivot hänen menevän”.
-  Jim Rohn

Tunnetko oikeasti työntekijäsi? Tiedätkö heidän vahvuuksista, tunistatko erilaisia nimikkorooleja ja kiinnostuksen kohteita? Jos et tiedä kenen kanssa työskentelet, niin en usko, että voit saavuttaa hyviä tuloksia. Työntekijöiden sitoutuminen ja kiinnostus työhön katoaa, ja huomaat myös pian työyhteisön toimintakyvyn hiipuvan.

Tämä verkkokurssi käsittelee keinoja, joilla voimme tukea työntekijöiden työmotivaatiota ja suoriutumista työssä, sekä vahvistaa heidän kokemusta työn merkityksellisyydestä. Oleellisia asioita, jotta työn tekeminen on mielekästä ja tuloksellista. Näitä vaikuttavia keinoja löydät aivan perusasioista kuten esimerkiksi läsnäolostasi sekä antamastasi tuesta ja palautteesta.

Lähijohtajan ja esihenkilön työ on vahvasti ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutusta. Siinä onnistut, kun tunnet työntekijäsi, ja hallitset keskeiset keinot toimia erilaisissa tilanteissa. Kurssilla opit myös, kuinka kohdata vaikeita ja haasteellisia tilanteita ja asioita, ja kuinka voit hoitaa niitä hyvin tuloksin.

Kurssi on käytettävissäsi kuuden kuukauden ajan. Kurssin suorittamiseen voit käyttää Zenler-appia, jonka voit ladata App Storesta tai Google Playsta.

Tässä näyte kurssin moduulista "Mitä työmotivaation taustalla?"

  • Johtaminen - läsnäoloa ja kohtaamisia
  • 287

    Valmistaudu kohtaamaan työntekijäsi

    TULE MUKAAN

Me 

Anne Talvitie
Leena Paukkunen

Kouluttamo on mahdollisuus sinulle.
Kouluttamo jakaa mielestämme tärkeitä asioita juuri sinulle.  

Kehitämme ja luomme uutta koko ajan. Meitä kiinnostaa myös sinun ajatuksesi ja näkemyksesi näistä aiheista.    

Uskomme tulevaisuuteen ja ihmisen kykyyn kehittyä omaksi parhaaksi versioksi itsestä.