Johtaminen - läsnäoloa ja kohtaamisia

Tuntemalla työntekijäsi ja valmistautumalla kohtaamaan työssä erilaisia tilanteita, saavutat tuloksia.

“Johtajana sinun tulisi aina aloittaa sieltä, missä ihminen on,
ennen kuin yrität johtaa häntä sinne, minne toivot hänen menevän”.
-  Jim Rohn

Tunnetko oikeasti työntekijäsi? Tiedätkö heidän vahvuuksista, tunistatko erilaisia nimikkorooleja ja kiinnostuksen kohteita? Jos et tiedä kenen kanssa työskentelet, niin en usko, että voit saavuttaa hyviä tuloksia. Työntekijöiden sitoutuminen ja kiinnostus työhön katoaa, ja huomaat myös pian työyhteisön toimintakyvyn hiipuvan.

Tämä verkkokurssi käsittelee keinoja, joilla voimme tukea työntekijöiden työmotivaatiota ja suoriutumista työssä, sekä vahvistaa heidän kokemusta työn merkityksellisyydestä. Oleellisia asioita, jotta työn tekeminen on mielekästä ja tuloksellista. Näitä vaikuttavia keinoja löydät aivan perusasioista kuten esimerkiksi läsnäolostasi sekä antamastasi tuesta ja palautteesta.

Lähijohtajan ja esihenkilön työ on vahvasti ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutusta. Siinä onnistut, kun tunnet työntekijäsi, ja hallitset keskeiset keinot toimia erilaisissa tilanteissa. Kurssilla opit myös, kuinka kohdata vaikeita ja haasteellisia tilanteita ja asioita, ja kuinka voit hoitaa niitä hyvin tuloksin.

Kurssin aiheet ovat nousseet esille omista työkokemuksistani ja niistä haasteista, joita kohtasin työssäni lähijohtajana. Aiheet ovat myös ajankohtaisia seuratessamme johtamisosaamiseen liittyvää keskustelua. 

Tässä näyte kurssin moduulista "Mitä työmotivaation taustalla?"

Kurssin hinta

  • Johtaminen - läsnäoloa ja kohtaamisia
  • 178

    Valmistaudu kohtaamaan työntekijäsi

    TULE MUKAAN

Arviot

Johtamisen asiantuntiija

Leena Paukkunen

Johtamisen asiantuntija Kouluttaja

Pitkä kokemus kehittämisen ja johtamisen tehtävissä on antanut minulle vahvan pohjan kouluttajana. Haluan jakaa kokemukseni auttaakseni sinua arjen johtamistyössä.