Avaimet asiantuntijoiden johtamiseen

Huomioimalla asiantuntijuuteen liittyviä erityispiirteitä ja odotuksia johtamiselle sekä tukeutumalla perustehtävään, johdat työyhteisösi tuloksiin.

Työyhteisössäsi on osaava joukko erilaisia ihmisiä ja asiantuntijoita, joilla jokaisella on tärkeä tehtävä yhteisen päämääränne saavuttamiseksi. Sinun asiantuntijuutesi tulee esille siinä, kuinka johdat heitä tuloksellisesti kohti yhteistä päämäärää.

Johtaminen on antoisaa, kun sinulla on perusasiat kunnossa. Sinun johtamisosaamisesi konkretisoituu vasta omassa työympäristössäsi, sekä vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa. Toimit ympäristöstä, jossa on mukana paljon erilaisia muuttujia ja ilmiöitä.

Onnistu tässä tehtävässä!

Asiantuntijoiden johtamiseen liittyy tiettyjä erityispiirteitä, joita ei kannata sivuuttaa omassa työssäsi lähijohtajana ja esihenkilönä. Johtaaksesi tuloksellisesti sinun on syytä ymmärtää asiantuntijan toimintaa ohjaavia taustoja ja näkökulmia sekä asiantuntijoiden odotuksia johtamiselle. Näitä tärkeitä asioita opit tämän verkkokurssin aikana. 

On tärkeää kuitenkin muistaa, että sinun tehtäväsi on johtaa asian-tuntijoiden työtä oikeaan suuntaan perustehtävän ja strategian suuntaisesti. On huolehdittava heidän oikeanlaisesta osaamisesta, sekä tukea mm. heidän osallisuuden ja työn merkityksellisyyden kokemusta. Tämä kurssi antaa sinulle keinoja onnistuaksesi tässä tehtävässä.

Kurssin sisällön aiheet ovat nousseet esille vahvasti omasta työkokemuksestani, ja niistä haasteista, joita kohtasin omassa lähijohtajan työssä. Myös tämän hetken puheenaiheet johtamisesta liittyvät läheisesti kurssilla käsiteltäviin aiheisiin.

Tässä näyte moduulista  "Asiantuntija haluaa kehittyä  - mitä ja miten johdat?"

Tee ammatillinen investointi itseesi ja saavutat hyviä tuloksia työssäsi!

Kurssin hinta

  • Avaimet asiantuntijoiden johtamiseen
  • 178

    Huomioi erityispiirteet

    TULE MUKAAN

Arviot

Johtamisen asiantuntija

Leena Paukkunen

Johtamisen asiantuntija Kouluttaja

Pitkä kokemus kehittämisen ja johtamisen tehtävissä
on antanut minulle vahvan pohjan kouluttajana.
Haluan jakaa kokemukseni auttaakseni sinua arjen johtamistyössä.